Το «Κοινωνικό Φροντιστήριο» που λειτουργεί στα πλαίσια του Ενοριακού κέντρου του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου "ΣΥΝΑΞΗ", έχει ως σκοπό τη μαθησιακή υποστήριξη μαθητών, των οποίων οι οικογένειες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος της ενισχυτικής εκπαίδευσης. 
Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μαθητές και Λυκείου παρακολουθούν δωρεάν φροντιστηριακά μαθήματα σε ένα ασφαλές, ελεγχόμενο και κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλον.  
Στο  «Κοινωνικό Φροντιστήριο» διδάσκουν εθελοντές εκπαιδευτικοί και η επιλογή των μαθητών γίνεται με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια από επιτροπή που εποπτεύει τη λειτουργία του .